نحوه ی محاسبه ی کارمزد تراکنش های بانکی در پاپیروس

Commission Formula

پیرو بخشنامه ای که با عنوان اصلاح نظام کارمزدی بانک مرکزی از تاریخ 4 تیرماه 1402 بر تمامی پرداخت یارها ابلاغ شده است، کارمزد تراکنش های بانکی افزایش بی سابقه ای داشته است. از همین رو کارمزد تراکنش های بانکی که پیش از تاریخ 26 شهریور 1402 توسط پذیرنده (پاپیروس) پرداخت می شد، به ناچار از حساب مشتری کسر خواهد شد.

فرمول محاسبه ی کارمزدها:

درگاه زرین پال: 1 درصد از هزینه ی محصول تا سقف 4,000 تومان + 120 تومان کارمزد پردازش تراکنش شاپرکی (مبلغ 120 تومان در واقع کارمزد پردازش شاپرکی است که مطابق بخشنامه فوق‌الذکر، از تاریخ 4 تیرماه 1402 به صورت مجزا برای هر تراکنش به مجموع کارمزد افزوده خواهد شد.). در این حالت اگر مبلغ محصول خریداری شده برای نمونه 68,000 تومان باشد 1 درصدِ 68,000 تومان یعنی 680 تومان + 120 تومان به قیمت درج شده ی محصول در سایت (68,000) اضافه خواهد شد. قیمت نهایی پرداخت شده (68,800 تومان) در درگاه پرداخت درج می شود.

درگاه زیبال: 1 درصد از هزینه ی محصول تا سقف 6,000 تومان و حداقل 500 تومان. در این حالت در صورتی که مبلغ محصول خریداری شده برای مثال 17,000 تومان باشد، از آنجایی که 1 درصدِ 17,000 تومان کمتر از 500 تومان (170 تومان) می شود کارمزد کسر شده، همان 500 تومان خواهد بود. اما اگر قیمت محصول خریداری شده 66,000 تومان باشد کارمزد کسر شده 1 درصدِ 66,000 تومان یعنی 660 تومان خواهد بود. این 660 تومان به قیمت درج شده ی محصول در سایت (66,000) اضافه خواهد شد. قیمت نهایی پرداخت شده (66,660 تومان) در درگاه پرداخت درج می شود.

درگاه نکست پی: 1 درصد از هزینه ی محصول تا سقف 800 تومان + 120 تومان کارمزد پردازش تراکنش شاپرکی. در این حالت اگر مبلغ محصول خریداری شده برای نمونه 100,000 تومان باشد، از آنجایی که 1 درصدِ 100,000 تومان برابر 1,000 تومان می شود کارمزد کسر شده 800 تومان + 120 تومان کارمزد شاپرکی خواهد بود. در نتیجه 920 تومان به قیمت درج شده ی محصول در سایت (100,000 تومان) اضافه خواهد شد. قیمت نهایی پرداخت شده (100,920 تومان) در درگاه پرداخت درج می شود.